Rekordmange fullfører videregående skole

Aldri før har så mange fullført og bestått videregående. Samtidig har det aldri vært færre unge som er utenfor videregående opplæring. – Enormt viktig for unge folks muligheter, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

81 prosent av elevene som begynte på videregående i 2016 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 6 år, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er en økning på 0,6 prosentpoeng fra kullet før.

Det er fantastisk at rekordmange går ut av videregående med et fagbrev eller vitnemål i hånda. Det er enormt viktig for unge folks muligheter i fremtiden. Samtidig blir fellesskapet vårt styrket av at flere fullfører, sier Brenna.

Kunnskapsministeren peker på at fullføring er grunnleggende for et bærekraftig velferdssamfunn for alle, og gode liv for den enkelte.

Det norske arbeidslivet er høykompetent, og vi vet at det blir stadig vanskeligere å finne trygghet i arbeidslivet uten videregående opplæring. Derfor er det gode nyheter at stadig flere får både tryggheten og mulighetene som kompetanse gir, sier Brenna.    

En økning i alle fylker

I overkant av 53 000 av elevene som begynte i videregående i 2016, fullførte med studie- eller yrkeskompetanse. De siste ti årene har andelen som fullfører økt med 9 prosentpoeng, fra 72 til 81 prosent.

Det har vært en økning i andelen som fullfører og består i alle fylker. Justert for kullstørrelse innebærer dette at det årlig er 5900 flere ungdommer som fullfører videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse.

Innsatsen for at flere unge skal gjennomføre er likevel ikke ferdig.

 I den nye opplæringsloven gjør vi viktige endringer for at enda flere skal fullføre. Folk får rett til videregående opplæring helt til man har studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Vi styrker også retten til å bytte utdanningsprogram flere ganger. Samtidig får skolen en lovfestet plikt til å følge opp elever som har fravær, sier Brenna.

Gjennomføringsandelen er høyest i tidligere Sogn og Fjordane med 85 prosent, mens den er lavest i Finnmark med 71 prosent. Finnmark har imidlertid hatt en veldig god utvikling de siste årene. Siden 2006-kullet har andelen som fullfører økt med 19 prosentpoeng.

Høyest gjennomføring på studieforberedende

Elever på studieforberedende utdanningsprogrammer fullfører i større grad enn elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Nesten 90 prosent av elevene som begynte i et studieforberedende utdanningsprogram i 2016, fullførte i løpet av fem år. Blant elever som begynte i yrkesfaglige utdanningsprogrammer fullførte 70 prosent i løpet av seks år.

 Norge trenger mange nye fagarbeidere i årene som kommer og vi satser på yrkesfag. Et av de viktigste tiltakene er å jobbe for flere læreplasser sammen med partene i arbeidslivet, sier Brenna.

I 2022 var det i underkant av 6000 søkere som ikke fikk læreplass.

 Vi foreslår nå å skjerpe kravene til bruk av lærlinger når bedrifter skal jobbe for det offentlige. Vi vet at sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring med fagbrev er større når du får læreplass, sier Brenna.

I tillegg får elevene med ny opplæringslov rett til å ta et nytt fagbrev selv om man har ett fra før, eller har fullført med studiekompetanse.

Aldri vært færre ungdommer uten og utenfor videregående opplæring

I aldersgruppen 16–25 år er det 11,5 prosent som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring. Det er en historisk lav andel. Andelen varierer fra 14 prosent i Troms og Finnmark til 10 prosent i Rogaland og Oslo.

 For mange unge er utenfor arbeid og utdanning i dag. Unge skal ikke stå alene, men tvert om vite at de har fellesskapet i ryggen. Derfor er det bra og viktig at stadig færre faller utenfor. Alle fortjener muligheten til å oppnå kompetanse og komme i arbeid, og fullført videregående bidrar til nettopp det, sier Brenna.

Av dem som er uten og utenfor videregående opplæring er omtrent halvparten i arbeid.

Elever som har fullført og bestått i løpet av 5/6 år, fordelt på fylke. Prosent
Elever som har fullført og bestått i løpet av 5/6 år, fordelt på fylke. Prosent Foto: Utdanningsdirektoratet
Sysselsettingsstatus for ungdom uten og utenfor videregående opplæring, 2022. Prosent.
Sysselsettingsstatus for ungdom uten og utenfor videregående opplæring, 2022. Prosent. Foto: Utdanningsdirektoratet