Søkertallene til videregående opplæring for skoleåret 2024/25

Rekordmange søker yrkesfag

Ikke siden 2012 har flere unge søkt seg til yrkesfag. Over halvparten av dem som har søkt videregående opplæring til høsten har yrkesfag som førsteønske, viser nye tall. Møre og Romsdal har den største økningen.

– Er det noe vi trenger i samfunnet vårt framover, så er det dyktige og dedikerte fagarbeidere. Det er de som skal være med å løse de store samfunnsutfordringene vi har foran oss. Derfor har vi jobbet mye med å få flere til å søke yrkesfag. At årets søkertall viser at så mange unge har valgt yrkesfag er svært gledelig, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Stort yrkesfagløft

SSB anslår at Norge kan mangle 90 000 fagarbeidere i 2035.

– Denne regjeringen har gjennomført et kraftig løft for yrkesfagene og det ser vi resultater av nå. I år bruker vi over en milliard kroner på at flere skal fullføre og at flere skal kvalifiseres til arbeidslivet, sier Nordtun.

Midlene skal blant annet gå til å sikre flere læreplasser, følge opp elever som står i fare for å falle fra og forbedre samarbeidet mellom skoler og bedrifter og muligheten til å ta et nytt fagbrev selv om man har et fra før.

– Velger du yrkesfag, har du mange valgmuligheter i fremtiden. Med fagbrev åpnes dørene ikke bare til jobb, men også til videre utdanning. Med et fagbrev kan man ta mesterbrev og søke fagskole, sier Nordtun.

Økning av søkere til yrkesfag i de fleste fylker

Høyest andel yrkesfagsøkere har Finnmark. Der har 71 prosent av søkerne til vg1 yrkesfag på topp. Med unntak av Akershus og Oslo har alle fylkene over 50 prosent søkere til yrkesfag. Oslo har den laveste andelen med 27 prosent, men dette er en økning på 2 prosentpoeng fra i fjor.

Sammenlignet med fjoråret, har Møre og Romsdal størst økning i andelen som søker yrkesfag. I fjor hadde 60 prosent av søkerne til vg1 yrkesfag som førsteønske, i år har andelen økt til 67 prosent.  I de andre fylkene er det mindre endringer, men andelen øker i de fleste av fylkene. På grunn av fylkesoppsplittingen er det vanskelig å si noe om utviklingen i de nye fylkene, men ifølge Udir tyder tallene på at andelen søkere til yrkesfag også øker noe i det som før var Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark.

 

2023

2024

Endring 2023 til 2024. Prosentpoeng

Hele landet

51,2 %

52,6 %

1,4

Oslo

25,3 %

27,5 %

2,2

Viken

45,8 %

 

 

Vestfold og Telemark

54,8 %

 

 

Trøndelag

56,0 %

57,9 %

1,9

Rogaland

56,2 %

57,7 %

1,5

Agder

57,4 %

57,2 %

-0,2

Vestland

57,5 %

59,3 %

1,8

Innlandet

59,4 %

58,8 %

-0,6

Troms og Finnmark

59,9 %

 

 

Nordland

59,9 %

60,4 %

0,5

Møre og Romsdal

60,4 %

66,8 %

6,4

Akershus

 

40,6 %

 

Buskerud

 

52,9 %

 

Østfold

 

54,4 %

 

Vestfold

 

55,0 %

 

Troms

 

56,0 %

 

Telemark

 

59,9 %

 

Finnmark

 

71,0 %

 

Andel søkere på vg1 yrkesfag av alle søkere til vg 1. 2023 og 2024. Fylker.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Helse- og oppvekstfag og teknologi- og industrifag mest populært

Etter flere år med nedgang, øker i år andelen som søker helse- og oppvekstfag på vg1 svakt. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere. 12 prosent av alle søkere har helse- og oppvekstfag som sitt førstevalg.

Det nest største yrkesfaglige studieprogrammet er teknologi og industrifag, som har 11 prosent av alle søkerne. I 2018 hadde helse- og oppvekstfag nesten dobbelt så mange søkere som teknologi- og industrifag, men forskjellen mellom dem har blitt stadig mindre de siste årene. I noen av fylkene er teknologi- og industrifag større enn helse- og oppvekstfag.

Det er litt økning på de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene i år. Unntakene er bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og informasjonsteknologi og medieproduksjon, hvor andelen søkere er litt lavere enn i fjor.

Stolpediagram som viser utviklingen i søkere til utvalgte yrkesfag

Søkere til yrkesfaglige programmer, vg1. Andel av alle søkere til vg1, offentlige skoler. Prosent
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Les mer om søkertallene på Utdanningsdirektoratets nettsider.