Rekordmange studentboliger

Til høsten begynner om lag 60 000 unge mennesker på høyere utdanning – mange av dem i en ny by. Da er det viktig å kunne finne seg et rimelig sted å bo.

Både i år og i fjor er det bevilget midler til 2200 nye studentboliger på landsbasis – mer enn noen gang tidligere. Det er resultat av en målrettet satsing fra regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre. Til sammenligning lå snittet på under 1000 studentboliger per år med den forrige regjeringen. Med andre ord har vi mer en doblet satsingen. Vi har prioritert pressområdene, og nye boligprosjekter er under oppføring i alle de største byene.

Det tar imidlertid tid fra pengene bevilges og fordeles til nye boliger står klare til bruk. Situasjonen vil sakte, men sikkert forbedre seg. Uten å forskuttere neste års statsbudsjett, så kan jeg slå fast at jobben ennå ikke er ferdig.

Samtidig må vi ikke glemme at studentboliger er et supplement til det private boligmarkedet – de aller fleste studenter bor privat. Som regel finner alle studentene seg et sted å bo. Det viktigste de kan gjøre, er å være tidlig ute med å se etter bolig.