Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 3. juni 2016

Vedlagt følger en liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 3. juni 2016.

Her kan du lese en omtale av rettsaktene (pdf).

Til toppen