Revidert byvekstavtale for Trondheims-området: Enighet om forslag til ny avtale

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Jeg er svært glad for at det i dag ble enighet i forhandlingene om en revidert byvekstavtale for Trondheims-området. Det er også gledelig at det nå ligger til rette for at to nye kommuner kan bli parter i avtalen. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen. Forhandlingene har vært krevende, men det er god grunn til å tro at Trondheims-området nå får en ny byvekstavtale. Den vil bidra til et bedre og grønnere bymiljø og til å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Lokale parter og staten ble i dag mandag enige om et forslag til revidert byvekstavtale for Trondheimsområdet, for perioden 2023-2029. Staten har i forhandlingene vært representert med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag.

Det er Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Orkland som har forhandlet med staten om avtaleteksten.

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport.