Rissa og Leksvik søker om sammenslåing

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag har i dag søkt om å slå seg sammen til én kommune. – Jeg vil gratulere lokalpolitikerne med å ha gjennomført en god prosess. Dette vil legge grunnlag for positiv utvikling og gode tjenester til innbyggerne i hele den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar søknad om sammenslåing fra kommunene Rissa og Leksvik. Det er konstituert fylkesmann Brit Skjelbred i Sør-Trøndelag som overlever søknaden.Til venstre ordfører Ove Vollan i Rissa. Til høyre ordfører Steinar Saghaug, Leksvik. Foto: Agnar Kaarbø, KMD

Mandag 21. desember fattet de to kommunene felles vedtak om at de ønsker å slå seg sammen til én kommune. Den nye kommunen skal hete Indre Fosen, og vil få i overkant av 10 000 innbyggere.

- Dette er den første sammenslåingen i kommunereformen som går på tvers av dagens fylkesgrenser. Jeg ønsker lokalpolitikerne og innbyggerne i Rissa og Leksvik lykke til i arbeidet med å bygge en ny felles kommune, sier Sanner.

Totalt får kommunene 27 millioner kroner i økonomisk støtte til sammenslåingen. 20 millioner kroner skal dekke engangskostnader ved sammenslåingen og fem millioner kroner gis som reformstøtte og er til fri bruk.

I tillegg får kommunene to millioner kroner fordi de er tidlig ute i prosessen og har høstet erfaringer som vil bli etterspurt av andre kommuner som vurderer å slå seg sammen.

Rissa ligger i Sør-Trøndelag, mens Leksvik ligger i Nord-Trøndelag. Kommunene vil ikke ta stilling til fremtidig fylkestilhørighet før det er avgjort om fylkene slår seg sammen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ikke behandle søknaden før dette er klart. Det tas likevel sikte på den nye kommunen etableres fra 1. januar 2018.

Det er nå ni kommuner som har vedtatt å slå seg sammen i kommunereformens løp 1. I tillegg har Tjøme og Nøtterøy fått utsatt frist til 1. februar. Mange kommuner er nå godt i gang med reelle prosesser og forhandlinger. Kommunene skal fatte vedtak om de ønsker å slå seg sammen innen 1. juli neste år.

Se flere bilder på Flickr 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00