Roger Berg blir sjef PST inntil videre

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Roger Berg (65) ble i statsråd i dag midlertidig beskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som følge av at Hans Sverre Sjøvold har fratrådt sin stilling.

Portrett av mann
Roger Berg er midlertidig beskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Foto: Politiets sikkerhetstjeneste

– Departementet setter stor pris på at Roger Berg har sagt seg villig til å ta på seg oppdraget med å lede PST frem til stillingen som sjef PST er utlyst og ny leder er på plass, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Med Berg får PST en svært erfaren leder, med tung kompetanse og bred erfaring fra PST og politietaten. Berg startet sin karriere i politiet i stilling som politibetjent ved Oslo Politikammer i 1980, før han begynte i Politiets overvåkingstjeneste, nå PST, i 1982. Her hadde han ulike stillinger, blant annet som fungerende sjef. I 2007 ble han  assisterende sjef PST, en stilling han hadde frem til han gikk av med pensjon 1. mai i år.