Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) undersøkt hvilken betydning rovviltbestandene har for landbruk og matproduksjon i Norge, og om målene for rovviltforvaltningen nås.