Vis hele kalenderen

12.02.2015

  • Rundebordskonferanse om audiovisuelt innhold

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Kulturministeren, næringsministeren og europaministeren har invitert til rundebordskonferanse om norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked.

    Hvordan kan norske audiovisuelle innholdsleverandører og norske TV-, kabel- og nettselskaper utvikle forretningsmodeller i et digitalt marked som sikrer publikum et mangfoldig norsk innhold av høy kvalitet?