Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv klargjør om pasientsikkerhet og personvern

Praktiseringen og oppfatningen av reglene om taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet har ikke vært lik i hele landet. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor utarbeidet et rundskriv om informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten.

Regelverket om pasientsikkerhet og personvern skal ivareta pasientens interesser, og selv om det alltid er sen balansegang mellom personvern og pasientsikkerhet når det gjelder helsehjelp, forskning og kvalitetsforbedring, må regelverket praktiseres mest mulig likt. Rundskrivet svarer ikke ut alle utfordringene, men det klargjør hvor ansvaret ligger og forholdet mellom helselovgivningen og personvernforordningen. Videre klargjøres adgangen til bruk av opplysninger i læringsarbeid og kvalitetssikring, samt deling av forskningsdata og publisering av forskningsresultater.

Departementet har også igangsatt en vurdering av om det er behov for lov- eller forskriftsendringer. Dette gjelder særlig om helsepersonelloven § 29 c i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for læringsarbeid og kvalitetssikring. Eventuelle forslag til regelverksendringer vil på vanlig måte bli sendt på offentlig høring.

Les rundskriv om informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten

Til toppen