Mottok utbyggingsplan for Trine og Trell

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Operatøren Aker BP med rettighetshavere Petoro og LOTOS overleverte i dag plan for utbygging og drift for Trine og Trell til olje- og energiminister Terje Aasland.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok plan for utbygging og drift (PUD) fra operatør Aker BP og rettighetshaverne Petoro og LOTOS Exploration and Production Norge AS. Fra høyre: Terje Aasland, Kristin Johnsen (Petoro), Ine Dolve (Aker BP), Sjur Hundsnes (Aker BP), Are Eikeland (Aker BP) og Geir Djuve (LOTOS). Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

Trell og Trine er to funn i den midtre delen av Nordsjøen, øst for Alvheim-feltet. Prosjektet tar i bruk etablert infrastruktur i området, som bidrar til å opprettholde produksjonen i området.

— Det er oppløftende å se hvordan selskapene utnytter ressursene og finner gode løsninger i Alvheim-området. Utbyggingen av Trell og Trine tar i bruk eksisterende infrastruktur og er et godt bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Funnene bygges ut med undervannsinstallasjoner som knyttes opp til produksjons- og lagerskipet Alvheim FPSO. Utbyggingen er en viktig del av operatørens strategi med økt oljeutvinning for Alvheim-området og forlenget levetid til feltsenteret.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland (v.h) med Kristin Johnsen (Petoro) og Ine Dolve (Aker BP). Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

— Norge er eneste eksportør av olje og gass i Vest-Europa. Nye utbygginger som Trell og Trine er nødvendig for å kunne opprettholde norsk eksport over tid. Det viktigste vi kan gjøre for å bidra til å trygge Europas energisikkerhet fremover er å videreføre vår petroleumspolitikk, samt legge til rette for fortsett leting, utbygging og drift på sokkelen, fortsetter Aasland.

De forventede utvinnbare reservene er beregnet til omtrent 25 millioner oljeekvivalenter og de totale investeringene er anslått til i underkant av 6 milliarder kroner. Planlagt produksjonsstart er i 2025, med en produksjonshorisont frem til 2040.

Utbyggingen er ventet å gi betydelige verdiskaping- og sysselsettingseffekter i Norge.

Aker BP ASA er operatør (61,26 prosent), og rettighetshavere er Petoro AS (26,84 prosent) og LOTOS Exploration and Production Norge AS (11,9 prosent).