Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Salg av NRKs eiendom på Marienlyst godkjent i generalforsamling

Generalforsamlingen i NRK har i dag behandlet og godkjent salg av NRKs eiendom på Marienlyst til Ferd Eiendom. – En milepæl i NRKs historie, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Salget av Marienlyst er en milepæl både for NRK og for Oslo. I dag har generalforsamlingen fastsatt rammene for NRKs videre arbeid med å etablere et nytt, moderne hovedkontor. Det gleder jeg meg til å følge opp, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Høsten 2019 startet NRK en salgsprosess for eiendommen på Marienlyst. Bakgrunnen var NRKs vurdering av at dagens hovedkontor er lite hensiktsmessig, og et ønske om å etablere et nytt hovedkontor bedre tilpasset kravene som stilles til en moderne mediebedrift. Som NRKs eier støtter Kulturdepartementet planene, som innebærer at NRK selv skal finansiere anskaffelsen av tomt og nytt hovedkontor med inntekter fra salget av Marienlyst.

Kontrakten mellom NRK og Ferd ble signert 26. februar, med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse. Avtalen sikrer NRK en minimumspris for Marienlyst på 3,75 milliarder kroner. Endelig pris avhenger av hvilken regulering Oslo kommune vedtar for området. Salget gir NRK et godt økonomisk grunnlag for etablering av et nytt hovedkontor. Avtalen gir også NRK tid til å finne en egnet tomt og planlegge og gjennomføre anskaffelsen av nytt hovedkontor.

Generalforsamlingen har fastsatt vilkår NRK må oppfylle for å kunne anskaffe tomt og bygge nytt hovedkontor. Vilkårene skal bidra til å sikre en best mulig anskaffelsesprosess, og til at det nye hovedkontoret svarer til NRKs rolle som en offentlig finansiert kringkaster. Både NRKs allmennkringkastingsoppdrag og oppgaver knyttet til beredskap og sikkerhet må ivaretas på en god måte. Videre stilles det krav om å ivareta klima- og miljøhensyn, sikre god tilgjengelighet for ansatte og publikum, og nærhet til kollektivknutepunkt. Det nye hovedkontoret må også kunne tilpasses til eventuelle endringer i NRKs bemanning og oppdrag i fremtiden.

Til toppen