Samarbeider for å styrke rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det globale toppmøtet for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne resulterte i over 1400 forpliktelser. Onsdag denne uken samlet statsministeren og utviklingsministeren nærmere 100 representanter fra blant annet sivilsamfunn, inkludert organisasjoner av personer med funksjonsnedsettelse, næringsliv og idrett. Mest for å feire, men også for å se fremover.

Statsminister Jonas Gahr Støre under global toppmøte for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Samarbeid med sivilsamfunn, og særlig organisasjoner som representerer personer med nedsatt funksjonsevne, har vært viktig i utformingen og gjennomføringen av toppmøtet. Jeg er svært glad for at vi denne uken fikk samlet mange av aktørene som bidrar i det viktige arbeidet med å skape et mer inkluderende samfunn, både nasjonalt og internasjonalt, sier Støre. 

Det global toppmøtet ble avholdt digitalt 16.-17. februar. Norge var vertskap sammen med Ghana og International Disability Alliance (IDA). I overkant av 1400 forpliktelser fra 188 aktører ble inngått, og det ble registrert møtedeltakelse fra rundt 170 land.

Resultatet av møtet er 1400 forpliktelser som skal bidra til inkluderende og rettighetsbasert utvikling. Dette lover godt for den store og viktige jobben vi har foran oss. Å forplikte seg er én ting – men nå skal vi sammen handle, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim under mottakelsen.

Samler forpliktelsene i en nasjonal strategi

De norske forpliktelsene til toppmøtet er forankret i strategien «Likestilling for alle: Styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken» som ble lansert av regjeringen under toppmøtet. Strategien gir retning for et mer inkluderende utviklingssamarbeid fremover.

I mange land er personer med funksjonsnedsettelse blant de mest marginaliserte. Koronapandemien – og nå de dramatiske konsekvensene av krigen i Ukraina – ser ut til å forverre situasjonen for de mest utsatte. Dette må vi forhindre, sier Tvinnereim.

I tillegg avga Norge nasjonale forpliktelser. Norge bekreftet intensjonen i Hurdalsplattformen om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Norge forpliktet seg også til å fortsette arbeidet med å spre kompetanse om CRPD i kommuner og fylker.

Inkorporering av FN-konvensjonen vil gi den en annen rettslig status. Ved å gjøre konvensjonen til en del av norsk lov vil reglene bli mer synlige og bevisstheten om konvensjonen øke. Inkorporering sender også et helt tydelig signal om at menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelser tas på alvor – et viktig skritt på veien mot et likestilt samfunn, sier Støre.

Under mottakelsen møtte statsministeren også representanter for paraidretten til en samtale om status for paraidretten og utfordringer for paraidrettsutøvere. 

Tyskland og Jordan har nå tatt over stafettpinnen, og kommer sammen med International Disability Alliance til å avholde det tredje Global Disability Summit i 2025.