NASA og Kartverket:

Samarbeider om å styrke klimaovervåking i Arktis

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

NASA og Kartverket signerte i går en ny avtale som skal gi mer fakta om jordkloden. Samarbeidet dreier seg om utvikling og leveranse av ny teknologi som får stor betydning for måling av hav- og isendringer.

""
AVTALE: Karen Feldstein (Deputy Associate Administrator for International and Interagency Relations) i NASA og Per Erik Opseth i Kartverket signerer avtalen som skal gi mer fakta om jorda og klimaendringene. Foto: Bill Ingalls, NASA

NASA og Kartverket har gjennom flere år hatt et tett samarbeid. Når NASA nå skal levere et av nøkkelinstrumentene til Kartverkets nye jordobservatorium i Ny-Ålesund, betyr dette en ytterligere styrking av samarbeidet. 

– Denne avtalen er viktig for jordobservasjon i nordområdene; for overvåking av satellitter i polområdet og for vår forståelse av blant annet havnivåendringer, sier statssekretær Bjørnar Laabak.

Kartverket bygger nå et nytt jordobservatorium i Ny-Ålesund med flere måleteknikker på samme sted. Observatoriet har en unik dekning i Arktis. Fra det nye jordobservatoriet skal Kartverket overvåke jordas rotasjon og bevegelser.

Satellittavstandsmåleren som NASA skal levere er utstyrt med laser - og kan bestemme satellittenes avstand til jorda.

Forbedring av satellittdata

Med sin plassering i Ny-Ålesund på 79 grader nord vil den være i stand til å følge satellitter over polområdet.

– Dette betyr en kraftig forbedring av satellittdata som brukes til å overvåke hav- og isendringer, sier Benjamin Philllips, leder for NASAs jordobservasjonsprogram.

Den nye avtalen mellom NASA og Kartverket vil også sørge for verdens nordligste observering av de europeiske navigasjonssatellittene Galileo når disse er i full drift. Dette vil gi bedre posisjon og tidsreferanse på satellittene i nord.

– Med denne avtalen blir det nye jordobservatoriet komplett, og vi får en stasjon i verdensklasse i Ny-Ålesund, sier Per Erik Opseth, direktør i Kartverkets geodesidivisjon, som de siste to årene har jobbet for å få på plass kontrakten med NASA.   

""
Foto: Bill Ingalls, NASA

Første internasjonale avtale

En slik avtale er heller ikke hverdagskost for NASA og Benjamin Phillips kan bekrefte at avtalen har en stor verdi for den amerikanske romfartsorganisasjonen.

– Dette er vår første internasjonale avtale om utvikling av neste generasjon laserinstrument og vi håper den vil være en katalysator for mer samarbeid, sier Phillips.

Han forklarer at avtalen mellom NASA og Kartverket representerer en modell for utvikling av neste generasjon instrumenter; som brukes til måling av jordas endringer og bevegelser. Og ingen land kan drive jordobservasjon alene:

– Geodesi er en vitenskap som krever et globalt bidrag, og Kartverkets observatorium i Ny-Ålesund fyller et tomrom og vil bidra til å realisere denne visjonen, sier Phillips.

Det globale samarbeidet om jordobservasjon er også på agendaen i FN. I 2015 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som skal styrke dette samarbeidet og gi bedre fakta om jordkloden. Norge og Australia leder arbeidsgruppen som har utarbeidet grunnlaget for resolusjonen. Sist uke vedtok FN å oppgradere arbeidsgruppen - og etablere en permanent underkomité for geodesi i FN, som skal følge opp arbeidet med resolusjonen. 
 

 • Den viktigste teknikken som kan bestemme satellittenes avstand til jordas massemiddelpunkt med millimeters presisjon
 • Et laserlys fra bakken sendes mot satellittenes speil - en laserreflektor - som returneres
 • Du tar tiden på når lyset ble sendt og når det kommer tilbake, og siden vi kjenner lysets hastighet kan vi bestemme avstanden til satellitten
 • Ved å gjenta målingene hver gang satellitten passerer kan vi beregne satellittens nøyaktige bane
 • Vi må kjenne satellittenes baner nøyaktig, spesielt for satellitter som måler havnivået; altimetrisatellitter - for å kunne overvåke havnivåendringer

 • Kartlegger bevegelser i jordoverflaten, jordas rotasjon og nøyaktige plassering i verdensrommet
 • Er det nordligste observatorium i sitt slag og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk
 • Er Norges viktigste bidrag til en bedre referanseramme for jorda som FNs generalforsamling  oppfordrer verdens land til å styrke
 • Kartverket er i ferd med å fullføre byggingen av det nye observatoriet som skal åpnes i juni 2018 ved Brandallaguna i Ny-Ålesund
 • Fra det nye observatoriet skal Kartverket måle jordas bevegelser og posisjon med flere måleteknikker på samme sted
 • Observatoriet får status som et komplett observatorium med blant annet to jordobservasjonsantenner (VLBI - Very Long Baseline Interferometry) og en satellittavtandsmåler med laser (SLR - Satellite Laser Ranging) samt GNSS (bl.a. GPS) og DORIS
 • Det nye observatoriet har en samlet kostnadsramme på rundt NOK 300 millioner 

 • NASA skal levere SLR til Kartverket med første delleveranse i 2018 - og med endelig leveranse i 2022
 • Kontrakten får stor betydning for jordobservasjon i nordområdene og vil forbedre data fra satellitter i polare baner