Samferdselsdepartementet gir Jevnaker kommune medhold i flere punkter i klagesaken om bompengeinnkreving

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Jeg har vært opptatt av at vi må finne noen gode løsninger for innbyggerne på Jevnaker. Derfor er jeg glad for at vi nå gir medhold i flere av punktene i klagen fra kommunen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet gir fritak for betaling av bompenger for visse husstander i Jevnaker som må betale bomavgift for å komme seg til kommunesenteret. Departementet er også enig i at takstopplegget kan utbedres på visse områder.

Kommunens ønsker om fritak for kjøring til og fra Stortjern barnehage, for nullutslippskjøretøy i noen av bommene, utvidelse av timesregelen på sideveier og flytting av bom 4, innvilges ikke.

Samferdselsdepartementet mener takstvedtaket ikke er ugyldig

I forbindelse med at bommene på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ble satt opp i mai 2022, klaget Jevnaker kommune på takstopplegget som ble vedtatt av Vegdirektoratet. Kommunen mente at tidligere avtaler og forutsetninger om ulike fritaksordninger ikke ble fulgt opp.

Takstopplegget og plasseringen av bommene er satt opp i tråd med bompengeproposisjonen Stortinget har vedtatt. Samferdselsdepartementet har ikke fått fremlagt avtalene kommunene viser til. Dermed konkluderer departementet med at takstvedtaket ikke er ugyldig, slik kommunen mener.

Likevel har departementet mulighet til å behandle søknaden om ulike fritak for betaling av bompenger individuelt. I denne saken var det særskilte omstendigheter som gjorde at en avgrenset gruppe fikk innvilget fritak for betaling av bompenger. Fritaket er gitt i tråd med et brev skrevet av departementet i 2016 som konkret gjaldt disse innbyggerne i Jevnaker kommune.

– Det som er viktig i en slik behandling, er at særordninger ikke går utover inntjeningen i prosjektet. Når et bompengeprosjekt er godkjent av Stortinget, må vi være sikre på at bompengegjelden blir nedbetalt som vedtatt. Det er også viktig for departementetet at like saker behandles likt. For mange fritak som bryter med vedtatte retningslinjer kan rokke ved dette. I denne saken skal vi imidlertid være innenfor nå. Det er jeg glad for at vi har løst, sier samferdselsministeren.