Samferdselsministeren - videomøte med arbeidstakerorganisasjonene i Statens vegvesen

Sted: