Samferdselsministeren - videomøte med Rogaland fylkeskommune

Sted: