Samferdselsministeren - digitalt møte og "Godspolitisk lunsj" i regi av Trøndelag fylkeskommune

Sted: