Samferdselsministeren inviterer alle barn til skrive- og tegnekonkurranse: – Jeg trenger hjelp til å lage Barnas transportplan

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Barn og unges behov skal med når vi nå lager en ny Nasjonal transportplan. Nå inviterer jeg alle barn til en tegne- og skrivekonkurranse om transport og trafikk. Tekstene og tegningene vi får inn, vil hjelpe oss å se verden fra barns perspektiv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Alle barn kan bli med på tegne- og skrivekonkurransen om transport og trafikk. Her får samferdselsminister Knut Arild Hareide de første bidragene fra elever på Munkerud skole. Fra venstre: Silje, Jakob, Maja, Knut Arild, Eik og Leonora. Foto: SD/HJ.

Alle barn opp til og med 7. trinn kan sette preg på Barnas transportplan, som blir en del av ny Nasjonal transportplan som kommer våren 2021. Barna kan selv velge om de vil sende inn en kort tekst eller en tegning. Det er Trygg Trafikk som gjennomfører tegne- og skrivekonkurransen. Fire vinnere får sykkel og hjelm, og får møte samferdselsministeren.

Fristen for å sende inn er 1. juli. På tryggtrafikk.no finnes all informasjon om konkurransen.

– Trygge skoleveier, transport som ikke forurenser og transporttilbud som gjør det mulig å klare seg selv er viktig for at barn og unge skal føle seg trygge og ivaretatt. Barnas transportplan skal bidra til trygge og aktive trafikanter og medborgere, og jeg håper at mange barn vil hjelpe oss å gjøre en god jobb med å lage denne viktige delen av ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Hareide.