Samferdselsministeren til EU-konferanse om IKT

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– EU er på vei til å utvikle et digitalt indre marked. For å tilpasse oss det, må vi sikre at også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon, som alle digitale tjenester er avhengig av, er god, trygg og sikker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sammen med statsminister Erna Solberg, EØS/EU-minister Vidar Helgesen og statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey, vil han delta på konferansen EUIKT15 tirsdag 26. mai. Tema er det norske arbeidet med EU-strategien for et digital indre marked.

Solvik-Olsen vil holde innlegg om hvordan regjeringen arbeider for å legge til rette for et norsk ekommarked og for at infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon skal være god, trygg og sikker. Blant annet vil han snakke om arbeidet med en ny ekomplan som vil være en del av en ny digital agenda, som regjeringen vil legge fram for Stortinget på nyåret 2016.

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til den nye ekomplanen. Disse sendes til postmottak@sd.dep.no, og merkes med ”ekomplan”.