– Samhold er vårt sterkeste forsvar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Det nære forholdet vi har til Storbritannia er en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk. Krigen i Ukraina har vist at i kriser står vi sterkere sammen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Et juletre som takk for et godt forhold mellom Norge og Storbritannia. Foto: Tuva Bogsnes, UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt tente et juletre som takk for et godt forhold mellom Norge og Storbritannia. Foto: Tuva Bogsnes, UD

Som et symbol på det tette båndet mellom Norge og Storbritannia, tente den norske utenriksministeren tradisjon tro juletreet i det britiske utenriksdepartementet i London i dag. Huitfeldt hadde også en samtale med sin britiske kollega.

– Britene har vist at de stiller opp for oss. Det skal vi aldri glemme, og vi skal ta vare på dette gode forholdet mellom våre to land. Og på samme måte stiller vi nå opp for Ukraina sammen, sier Huitfeldt.

Tema for møtet med den britiske utenriksministeren var blant annet den utfordrende sikkerhetssituasjonen i Europa. Huitfeldt takket for britenes innsats for Ukraina.

– Vi setter stor pris på innsatsen Storbritannia gjør for det ukrainske folk. Jeg er også glad for at våre to land i fellesskap har gitt betydelige militære bidrag til Ukraina. Vi står sammen med Ukraina, og vi vil fortsette våre bidrag slik at ukrainerne kan forsvare landet sitt, sier Huitfeldt.

Storbritannia er Norges nærmeste samarbeidspartner når det gjelder militær støtte til Ukraina. Norsk personell trener ukrainske soldater sammen med britene, og Norge er den største eksterne bidragsyteren til britenes våpenfond for Ukraina. Så langt har Norge bidratt med omtrent 1,9 milliarder kroner til dette fondet.

– Ukraina har fortsatt store, og akutte behov for militær og økonomisk støtte. Vi samarbeider med britene for å sikre at bidragene som gis er det ukrainerne faktisk trenger. Ukraina kjemper i dag en kamp som er viktig først og fremst for deres selvstendighet, men det er også en viktig kamp for de verdiene vi og britene ønsker å verne om. Møtet i dag bekreftet at vi begge vil fortsette vår støtte for det ukrainske folk, sier Huitfeldt.

 Utenriksminister Anniken Huitfeldt og hennes britiske kollega James Cleverly. Foto: Tuva Bogsnes, UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og hennes britiske kollega James Cleverly understreker viktigheten av fortsatt godt samhold. Foto: Tuva Bogsnes, UD