Samler departementenes IT-miljøer i én digitaliseringsorganisasjon

– Ved å opprette Departementenes digitaliseringsorganisasjon, DIO, styrker vi sikkerheten i de digitale løsningene og forbedrer samordningen mellom departementene. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå får samlet IT-miljøene på ett sted og i en etat som vil bidra til å løfte digitaliseringen, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung (Ap).

Departementenes digitaliseringsorganisasjon, DIO, vil bestå av IT-miljøene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Utenriksdepartementet (UD). Organisasjonen skal levere en felles funksjonell, sikker, kostnadseffektiv og moderne IT-løsning i regjeringsapparatet. Den nye etaten vil være operativ fra 1.1.2025.

Anders Aagaard Sørby er i dag utnevnt til direktør i DIO av Kongen i statsråd 15. desember 2023. Sørby har lang erfaring med å lede IT- og digitaliseringsmiljøer. Han har blant annet vært med på å opprette en felles digitaliseringsavdeling i Viken fylkeskommune, og det pågående arbeidet med å bygge en IT- og digitaliseringsorganisasjon som skal levere tjenester til de tre nye fylkeskommunene. Sørby er en strategisk sterk og samlende toppleder som har store ambisjoner for DIO.

– Vi er svært glade for å ha fått Anders Aagaard Sørby med på laget for å lede DIO. Jeg ser frem til å jobbe tett sammen med han, for å sørge for at departementene har sikre og effektive digitale løsninger, sier Tung.