Samles om bærekraftsmål for fred og rettferdighet

– Bærekraftsmål 16 om fred og rettferdighet er et av de vanskeligste målene å nå, men lykkes vi ikke med å skape fredelige og inkluderende samfunn, vil vi heller ikke lykkes med å utrydde fattigdom, skape vekst og bærekraftig utvikling, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge inviterer denne uken en rekke land til Oslo for å drøfte arbeidet med å nå bærekraftsmålet om fred og rettferdighet. Da FNs medlemsland vedtok 17 mål for bærekraftig utvikling høsten 2015, var Norge blant landene som bidro til å inkludere et eget mål om fredelige og inkluderende samfunn.

– Møtet i Oslo gir en anledning til å utveksle erfaringer med arbeidet for å nå målet om fred og rettferdighet. Godt styresett og anti-korrupsjon er viktige innsatsområder. Vi må investere i mennesker, institusjoner og mer ansvarlighet om vi skal nå målet vi har satt oss, sier utenriksminister Brende.

Statsminister Erna Solberg leder sammen med Ghanas president, John Mahama, FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, og Norge sitter i kjernegruppen for mål nummer 16. Utenriksdepartementet arrangerer møtet i Oslo i samarbeid med UNDP, Unesco og UNODC.

Til toppen