Sammen om krafttak for havet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

På Naturtoppmøtet i Montreal går 37 land sammen om en erklæring som tar til orde for et felles krafttak for havet. Erklæringen oppfordrer alle land til å få på plass 100% bærekraftig forvaltning av verdens havområder.

Sjøløver
Havet er vårt mest artsrike økosystem, og også det største. En av de mange artene er sjøløver, som disse ved Hornby Island i Britisk Colombia Foto: Jett Brittnell / Ocean Image Bank


Havet er verdens største økosystem og rommer et større artsmangfold enn alt biomangfold på land til sammen. Naturen i havet er livsgrunnlag for mennesker over hele verden. Havet bremser effektene av klimakrisen, ved å binde enorme mengder karbon og ved å sikre at vi har motstandsdyktige økosystemer under et klima i endring. Hvis det forvaltes bærekraftig og rettferdig, kan havet bidra til å løse noen av verdens største utfordringer. 

- Selv om havet er vårt største og mest artsrike økosystem og avgjørende for våre liv, kommer det ofte i skyggen av naturen på land. Det ser vi også her på naturtoppmøtet, og ønsker å gjøre noe med det. Derfor har Norge i tospann med Australia tatt initiativ til å få partene her med på et krafttak for havet, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide.

Inn mot naturtoppmøtet i Montreal har Norge jobbet for en erklæring med sterke ambisjoner for hav. Norge jobber både gjennom en egen høyambisjonskoalisjon for Naturavtalen og gjennom det internasjonale havpanelet, som ledes av statsminister Jonas Gahr Støre og President i Palau Suarangel Whipps Jr.

Målet med erklæringen som blir lagt frem i innspurten av forhandlingene i Montreal er både å påvirke ambisjonsnivået for hav i selve avtaleteksten, og å mobilisere land og aktører til økt fokus på hav i oppfølgingen av avtalen.

- Vi har alt å vinne på å forvalte havet bærekraftig. Det er vårt matfat og vår venn og beskytter på vei inn i en verden med mer ustabilt klima og skremmende rask utryddelse av arter. I en tid med en natur- og klimakrise som er eksistensiell og systemisk, og som utvikler seg raskere enn vi trodde den ville, er det en svært god forsikring å ta vare på verdens eldste økosystem, sier Eide.

Vil ha sterke og konkrete oppfølgingsmekanismer

Erklæringen understreker at avtalen som skal vedtas i Montreal før jul må inneholde et tydelig og gjennomgående fokus på havet. Den oppfordrer også alle land, organisasjoner, urfolk og lokalsamfunn som deltar på naturtoppmøtet eller i oppfølgingen av det til å bidra til sterke virkemidler for å sikre livet i havet. Erklæringen understreker behovet for en avtale med effektive oppfølgingsmekansimer for både bevaring og bærekraftig forvaltning av økosystemene i havet.

Fiskebåt
Over hele verden lever vi av havet. Derfor jobber Norge for en kombinasjon av bevaring og bærekraftig forvaltning av havområdene, med mål om at alle land skal forvalte alle sine havområder helhetlig og bærekraftig. Bildet er fra fiske av kongekrabbe. Foto: Jeff Hester / Ocean Image Bank

Understreker behovet for kunnskap

Erklæringen oppfordrer alle land og aktører til å samarbeide om å utvikle stadig bedre kunnskap om økosystembasert og integrert forvaltning av havområdene. Den understreker betydningen av at forvaltning av havområdene bygger på gode, vitenskapelige beskrivelser av verdiene i havet.

- Vårt mål er at naturavtalen blir sterk på hav, med mer konkret innhold, sterkere ambisjoner og oppfølgingsmekanismer som kan mobilisere enda bredere til et krafttak for havet i årene som kommer. Det håper jeg denne erklæringen og arbeidet vi gjør i forhandlingene her bidrar til, sier Eide.

Erklæringen kan leses her:

Statement on the Importance of Protecting and Conserving Marine and Coastal Biodiversity - Australia and Norway on behalf of 37 countries.pdf