Nyheter

Samtale mellom statsminister Støre og EU-president Charles Michel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samarbeid om det grønne skiftet, den spente situasjonen rundt Ukraina, den humanitære krisen i Afghanistan og helsesamarbeid var hovedsaker i statsminister Jonas Gahr Støres første samtale med presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel.

Presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel, og statsminister Jonas Gahr Støre på en videokonferanseskjerm.
Presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel, og statsminister Jonas Gahr Støre i videomøte 2. februar 2022. Foto: Marte Lerberg Kopstad/Statsministerens kontor

– Vi hadde en veldig god samtale som bekrefter at Norge og EU deler verdier og har felles mål i de store, viktige spørsmålene. Norge støtter fullt og helt opp om EUs arbeid for grønn omstilling. Europas grønne giv gir norske bedrifter muligheter for økt eksport, verdiskapning og arbeidsplasser i Norge. Norske myndigheter vil bidra til at norsk næringsliv blir en viktig partner for EU i dette arbeidet, sier Støre.

Den spente sikkerhetssituasjonen i Europa med utgangspunkt i konflikten i og rundt Ukraina var også et sentralt tema.  

– EU er en av våre viktigste samtalepartnere i denne saken. Vi deler bekymringen for russisk styrkeoppbygging mot Ukraina og støtter det diplomatiske arbeidet som pågår for å unngå at det kommer til en militær konflikt. Jeg delte norske erfaringer med naboskapet med Russland. Vi er enige om at det må være et tett samarbeid mellom EU og Nato om sikkerhetspolitiske spørsmål, sier statsminister Støre.

Norge og EU deler viktige verdier som demokrati, menneskerettigheter og rettstatsprinsipper.  

– Jeg ser med bekymring på utviklingen på dette området i enkelte EU-land. Vi må demme opp autoritære strømninger og jobbe for å styrke demokrati, rettsstat og vern av menneskerettigheter i Europa. For Norge er EØS-midlene, som vi bidrar med til flere EU-land, et viktig verktøy i dette arbeidet, sier Støre.

– Vi har et ansvar for å hjelpe det afghanske folket. Sult, økonomisk kaos og ustabilitet i Afghanistan er verken i norsk eller europeisk interesse. Som vi har gjort tidligere, må vi også fremover finne løsninger sammen for å bistå Afghanistan, sier Støre.