Pressemeldinger

Sandra Borch besøker Alta 23.-24. august

Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri og besøk hos de populære samlingsbaserte sykepleie- og barnehagelærerutdanningene ved UiT står på programmet når forsknings- og høyere utdanningsministeren kommer til Alta denne uka. I tillegg stiller Borch som quizmaster på Studenthuset onsdag kveld.

Program:

Onsdag 23. august

14.30-15.30: Statsråden møter studenter fra Fagskolen Aldring og helse, som tar videreutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri mens de jobber på Altagårdshagen. Dette er et studietilbud som er utviklet i tett samarbeid med kommunen, og som sikrer viktig kompetanse til den lokale eldreomsorgen.

  • Sted: Altagårdshagen, Altaveien 220 A

19.30-ca. 22.30: Borch stiller som quizmaster på Studenthuset 

  • Sted: Studenthuset City Scene, Markedsgata 3

Torsdag 24. august:

  • 09-11: Besøk på UiT Alta. Her møter Borch studenter og ansatte på de samlingsbaserte sykepleier- og lærerutdanningene. Disse utdanningene er svært populære og er viktige nøkler til å utdanne og rekruttere nok sykepleiere og lærere til distriktene. I tillegg får hun høre om hvordan UiT jobber med forskning på inkludering av barn og unge i Finnmark.
  • Sted: UiT Alta, Hovedbygget, Follumsvei 39

Hele programmet er åpent for pressen. Interesserte journalister kan melde seg på til kommunikasjonsrådgiver Johanne Severinsen (tlf. 91114868), johanne.severinsen@kd.dep.no