Schibsted ePayment AS får tillatelse til å drive e-pengeforetak

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt Schibsted ePayment AS tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak, jf. finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4c. Tillatelsen er gitt på vilkår.

Les mer i vedtaket