Schibsted ePayment AS får tillatelse til å drive e-pengeforetak

Finansdepartementet har i dag gitt Schibsted ePayment AS tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak, jf. finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4c. Tillatelsen er gitt på vilkår.

Les mer i vedtaket

Til toppen