Seminar om klimarisikorapportering - avlyst

På grunn av det pågående utbruddet av Covid-19 har Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet besluttet å utsette det planlagte seminaret om klimarisikorapportering i selskaper 23. mars, i tråd med helsemyndighetenes råd om større offentlige arrangementer. Det tas sikte på å arrangere seminaret på et senere tidspunkt. Vi vil takke for interessen, og vil komme tilbake med ny dato for arrangementet.

Tid: Mandag 23. mars, kl. 09:00–12:00

Sted: R5, Akersgata 59, Oslo

Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet inviterer i samarbeid med Cicero til seminar om selskapsrapportering om klimarisiko.

Investorer etterspør i stadig større grad informasjon om bærekraft og klimarisiko. De ser at klimaendringene, teknologiutvikling og strammere klimapolitikk allerede har økonomiske konsekvenser og forventer at disse vil øke i fremtiden. Dette gjelder ikke bare fysisk risiko for klimaskade, men også risikoen for at endringer i klimapolitikk får direkte betydning for investeringer.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) anbefaler et rammeverk for rapportering om klimarelatert risiko som kan hjelpe selskaper å identifisere klimarelaterte trusler og muligheter. Selskaper anbefales å rapportere på spesifikke klimamål og resultater, og hvordan selskapet vil bli påvirket av ulike klimascenarioer, inkludert scenarioer i tråd med ambisjonene i Parisavtalen. 

Seminaret vil belyse:

 • Hva klimarisiko er, og hva et klimascenario er
 • Forventninger til selskapsrapportering om klimarisiko
 • Hvordan vi kan dra nytte av selskapers og investorers erfaringer med TCFD-rapportering så langt
 • Utfordringer og hvordan myndighetene kan støtte opp om god rapportering på klimarisiko

Målgruppen for seminaret er selskaper som rapporterer, eller ønsker å rapportere om klimarisiko, og finansnæringen som brukere av denne rapporteringen.

Du kan registrere din interesse for å delta på seminaret her. Påmeldingsfristen er 13. mars. Påmelding er påkrevd, og det er et begrenset antall plasser.

Program

09:00 – 10:15    

Klimarisiko: hva er utfordringene og hvordan kan myndighetene støtte opp om god rapportering

 • Introduksjon ved finansminister Jan Tore Sanner
 • Introduksjon ved statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Mathias Fischer
 • TCFD og forventinger til selskapsrapportering om klimarisiko - Martin Skancke, TCFD-medlem og styreleder FN-støttede Principles for Responsible Investment (PRI)
 • Climate risk and scenarios - Glen Peters, forskningsleder CICERO Senter for klimaforskning
 • Hva er dagens krav til rapportering og hva skjer i EU? - Kjersti Okstad Kirkeby, spesialrådgiver Finanstilsynet
 • Hvordan rapporterer norske selskaper på klimarisiko i dag? - Maria Gjølberg, Governance Group

10:15–10:30 Kaffepause

10:30–11:20   

Praktiske erfaringer med klimarisikorapportering og veien videre

 • Lars Røsæg, finansdirektør, Yara International  
 • Annichen Fladager, finansdirektør, Norgesgruppen  
 • Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning, Storebrand  

11:20–11:55     

Paneldebatt – ledes av Kristin Halvorsen

 • Martin Skancke, TCFD-medlem og styreleder FN-støttede Principles for Responsible Investment (PRI)
 • Kaj Martin Georgsen, direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB  
 • Lars Røsæg, finansdirektør, Yara International  
 • Frances Eaton, juridisk og compliance direktør, Nysnø Klimainvesteringer
 • Bjørn Kjetil Mauritzen, klimadirektør, Norsk Hydro

11:55-12:00 Avslutning

 • Statssekretær i Finansdepartementet, Geir Olsen

12:00 Lunsj