Invitasjon:

Seminar om utslipp av klimagasser fra skog og arealbruk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nedbygging av grønne arealer, som skog og myr, gir både utslipp av klimagasser og ødelegger natur. I en ny rapport presenterer fire direktorater mulige tiltak for å redusere utslippene fra arealbruksendringer fram mot 2030. De fleste av disse tiltakene er også positive for å ivareta naturmangfold. Rapporten overleveres klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Nedbygging av natur gir utslipp av ca. 1,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller omtrent fire prosent av de totale norske utslippene. I den nye tiltaksanalysen vurderer Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer fram til 2030. 

Program:

  • Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren, ved Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet
  • Rapporten overleveres klima- og miljøminister Espen Barth Eide
  • Spørsmål fra salen

Tid: Tirsdag 11. april 2023 klokken 10.00 – 11.30

Sted: Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Påmelding: Jo.Randen@kld.dep.no , mobil 911 69 463

Møt i god tid for registrering i resepsjonen.  Ta med pressekort og gyldig ID.

Strømming:
Seminaret filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende seminaret direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.