Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging – evaluering av de nye straffereaksjonene for ungdom

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til åpent seminar om lansering av sluttrapport fra følgeevalueringen av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Tid: Torsdag 22. august, kl. 12.30-14.15.
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59.

I 2014 ble to nye straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år – ungdomsstraff og ungdomsoppfølging – innført. Siden innføringen har 233 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff og 1 742 har fått ungdomsoppfølging.

Nordlandsforskning har gjennomført en følgeevaluering, og vil presentere sin sluttrapport på seminaret. Representanter for konfliktrådene og Barneombudet vil kommentere rapporten.

Om ungdomstraff og ungdomsoppfølging

  • Ungdomsstraff retter seg mot ungdom som har begått gjentatt eller alvorlig kriminalitet og er et alternativ til fengselsstraff eller de strengeste samfunnsstraffene. Ungdomsstraff kan vare i inntil tre år.
  • Ungdomsoppfølging retter seg mot ungdom som har begått ett eller flere lovbrudd. Ungdomsoppfølging kan var opptil ett år og kan ilegges av både påtalemyndigheten og domstolen.

Begge reaksjonene forutsetter at ungdommen har et oppfølgingsbehov.

Reaksjonene er i tråd med kravene i barnekonvensjonen som innebærer at fengsel for barn kun skal benyttes i helt spesielle saker når alle andre alternativer er vurdert og funnet utilstrekkelige.

Straffereaksjonene gjennomføres i konfliktrådets regi og bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess. Reaksjonene består av et ungdomsstormøte der ungdommen møter fornærmet eller andre berørte av lovbruddet dersom de samtykker. Det utarbeides en ungdomsplan med tiltak som ungdommen skal gjennomføre. Ungdommen følges opp av et oppfølgingsteam og arbeidet koordineres av en ungdomskoordinator.

Program

12.30

Innledning

 

Statssekretærene i Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet

12.40

Hva er ungdomsstraff og ungdomsoppfølging?

Sekretariatet for konfliktrådene

12.45

Mellom hjelp og straff – fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?

Therese Andrews, forsker I ved Nordlandsforskning

13.15

Juridiske vurderinger og forslag til regelendringer

Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen

13.25

Kommentarer til rapporten

Sekretariatet for konfliktrådene

13.40

Erfaringer fra praksis

Maren Dyrdal Nielsen, ungdomskoordinator

13.50

Kommentarer til rapporten

Inga Bejer Engh, barneombud

14.00

Avslutning

 

Påmelding

Seminaret er fullt, og påmelding er ikke lenger mulig.

Nett-tv

Seminaret blir sendt direkte på nett-tv