Setter i gang arbeidet med nasjonalt senter for yrkesfag

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen følger opp ambisjonene i Hurdalsplattformen om å etablere et nytt nasjonalt senter for yrkesfag. Til høsten settes det ned en arbeidsgruppe som skal se på hva slags mandat og finansiering et nasjonalt senter for yrkesfag kan ha. Deretter vil regjeringen vurdere senterets oppgaver og lokalisering.

Arbeidsgruppen består av relevante parter og ledes av Kunnskapsdepartementet. Målet er et nasjonalt senter for yrkesfag som bidrar til god og relevant yrkesopplæring.

– Regjeringen varslet allerede i Hurdalsplattformen at vi vil gjennomføre et kraftfullt løft for yrkesfagene. Vi har allerede bevilget 1 milliard til yrkesfag og kvalifisering i år og nå setter vi ned en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for et nasjonalt senter for yrkesfag, sier kunnskapsminisiter Tonje Brenna (Ap).

Både LO, NHO og en rekke fylkeskommuner har ønsket et slikt senter.

– Vi vet at Norge kommer til å ha behov for 90.000 fagarbeidere innen 2035. Vi må sørge for at yrkesopplæringen er god og relevant slik at flere velger yrkesfag og at de fullfører med fagbrev. Et nasjonalt senter for yrkesfag kan være et ledd i å nå disse målene, sier Brenna.

Arbeidsgruppen skal utrede nærmere hva slags mandat det nasjonale senteret kan ha, men det endelige ansvaret for innhold og struktur i videregående opplæring og for elevenes og lærlingenes rettigheter vil fortsatt ligge hos fylkeskommunene og nasjonale myndigheter.

– Hva slags oppgaver et slikt senter skal ha og hvor det skal ligge må utredes grundig, men målet er at senteret skal bidra til å utvikle en langsiktig og målrettet fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet og at det kan være et kontaktpunkt for regionale, nasjonale og internasjonale aktører innen fag- og yrkesopplæringen, sier Brenna.