Nyheter

Settestatsråd

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt klima- og miljøminister Espen Barth Eide som settestatsråd for kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Oppnevningen gjelder ved behandling av saker hvor Jaffery, på grunn av sine relasjoner til Lennart Fjell, Joakim Aadland, Håkon Matti Skrede, eller tidligere styreverv i stiftelsen Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans, Norsk scenekunstbruk AS og Voksenåsen AS, er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.