Settestatsråd

Kronprinsregenten har i statsråd i dag oppnevnt forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel som settestatsråd for landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Oppnevningen gjelder ved behandling av saker der statsråd Pollestad på grunn av sin fars og brors tilknytning til Hå Rugeri AS er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.