Shabana Rehman hedres med begravelse på statens bekostning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Shabana Rehman hedres med begravelse på statens bekostning. Shabana Rehman virket i over 25 år som en markant, engasjert og innflytelsesrik samfunnsdebattant i norsk ordskifte og kulturliv, særlig innen minoritets- og likestillingstematikk.

– Shabana Rehman var en sterk og uredd stemme. Ved å bryte tabuer banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn. Shabana sto opp for ytringsfriheten og bidro til det norske mangfoldet. Hun forlot oss altfor tidlig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Rehman har gjennom kultur- og organisasjonsarbeid gjort en unik, synlig og betydningsfull innsats for blant annet å løfte fram viktige temaer som hvordan negativ sosial kontroll er blitt brukt – og brukes - for å ramme og begrense den personlige friheten til individer, særlig jenter og kvinner, i ulike minoritetsmiljø i Norge.

– Shabana var den som først turte der andre tiet, hun tok tak i betente spørsmål som negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og tok kampen og stod i stormen for at andre skulle få leve frie liv. Vi ønsker å hedre henne med begravelse på statens bekostning, for alt hun har betydd og bidratt med i likestillingskampen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Rehmans etterlatte har takket ja til dette. Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.