Sier ja til 100 arbeidsplasser i Horten kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til 100 arbeidsplasser i Kopstad Næringsområde i Horten kommune. – Vi lytter til kommunen, og sier ja til viktige arbeidsplasser på Kopstad, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Kopstad næringsområde som er tatt inn i kommuneplanen for Horten kommune.

- Vi lytter til kommunen, og sier ja til at det kan åpnes for næringsutvikling i dette området, sier Sanner.

Grunneier og entreprenørselskapet Oskar og Tormod Wike AS vil samle bedriftens virksomhet på Kopstad. Dette gir Horten kommune 100 viktige arbeidsplasser.

Fylkesmannen hadde innsigelse til området ut fra hensynet til jordvern. Landbruks- og matdepartementet mener jordverninteresser ikke er til hindre for at området godkjennes. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at næringsområdet ikke berører nasjonale eller viktige regionale jordverninteresser, og innsigelsen tas derfor ikke til følge.

Flytting av næringsvirksomhet i Tønsberg, Horten og Holmestand til Kopstad næringsområde gir en gunstig lokalisering nær E18. Kommunen mener hensynet til arbeidsplasser og gunstig lokalisering veier tyngre enn muligheten for oppdyrking av cirka 23 dekar dyrkbar skog.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)

Til toppen