Invitasjon til pressen:

Signerer intensjonsavtale om klimapartnerskap

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide signerer en intensjonsavtale om klimapartnerskap med arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene, Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio mandag 23. januar.

Media er velkomne til å være til stede under signeringen. Det blir anledning til intervjuer etter signeringen.

 

Tid: Mandag 23. januar kl 1415 -1515.

Sted: Klima- og miljødepartementet

Adresse: Kongens gate 20

Påmelding: Påmelding til kari.asheim@kld.dep.no .

 

Pressekontakt for Jan Christian Vestre: konstituert kommunikasjonssjef Camilla Pettersen, mobil 951 05 064

Pressekontakt for Espen Barth Eide: Kommunikasjonsrådgiver Kari Asheim, mobil 908 41 606

Møt i god tid for registrering i resepsjonen. Ta med pressekort og gyldig ID.

Gi beskjed til Kari Asheim ved påmelding om du ønsker å følge møtet digitalt.