Sikkerheitspolitiske konferansen i München

Sted: München, Tyskland

Statsministeren deltek på den sikkerheitspolitiske konferansen i München, saman med om lag 30 stats- og regjeringssjefar og 35 utanriks- og forsvarsministrar.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.