Sikrer barna et godt tilbud

Statsråd Anniken Hauglie foreslår regelendringer som sikrer at barn og familier som trenger avlasting får fortsette med ordningen.

Avlastere har i mange tilfeller vært oppdragstakere. Etter nyere rettspraksis er det klargjort at de normalt vil være arbeidstakere. Det betyr at de omfattes av arbeidsmiljøloven, og dermed arbeidstidsreglene.

Arbeidstidsreglene setter grenser for hvor mye en avlaster kan arbeide, og stiller krav om hviletid.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår at det fastsettes egne regler om arbeidstid for avlasterne. Det innebærer at det blir mulig å videreføre tilbudet om avlasting til de alle fleste familiene som bruker ordningen. 

– Målet har vært at ikke familiene skal miste tilbudet om avlasting. Jeg er glad for at jeg nå kan legge frem et forslag som sikrer barna og familiene et fortsatt godt tilbud, sier hun.

Forslaget ble sendt på høring fredag 28. april. Les og svar på høringen her.

Til toppen