Sikrer to uavhengige opptellinger ved valg

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i den foreløpige opptellingen for hånd. – Dette sikrer at vi får to uavhengige opptellinger, som vil gi et mest mulig korrekt resultat, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Velgerne skal være trygge på at resultatet er riktig og at de får den sammensetningen av Storting, fylkesting og kommunestyrer som de har stemt fram. Det er helt grunnleggende i demokratiet vårt.

Departementet mener valgsystemet vi har er godt og sikret, men setter nå inn et ekstra tiltak ved å forskriftsfeste at den foreløpige tellingen av alle stemmesedler skal skje manuelt. Mange kommuner teller stemmene manuelt allerede.

− Løsningen som brukes for å skanne stemmesedler er trygg. Men vi er ikke villige til å ta noen sjanser når det gjelder tilliten til valgsystemet vårt. Med den nye forskriften får vi to uavhengige opptellinger. Dette er et enkelt tiltak for å sikre tilliten til valget, sier Mæland.

Departementet har sammen med Valgdirektoratet laget en veileder til forskriften. Den beskriver hvordan man kan gjennomføre manuell opptelling og inneholder rutiner for stikkprøvekontroll som kommunene kan gjøre underveis i opptellingen.

Det er også vedtatt andre endringer i forskriften, blant annet i bestemmelsen om utforming av stemmesedlene til kommunestyre- og fylkestingsvalg siden det er mange som skal velge flere representanter til kommunestyret og fylkestinget enn det er plass til på dagens stemmesedler.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00