Siv Hallgren blir ny direktør i Statens sivilrettsforvaltning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag ansatt Siv Hallgren (58 år) til ny direktør i Statens sivilrettsforvaltning (SRF). Hun kommer fra stillingen som leder av Gjenopptakelseskommisjonen, en stilling hun har hatt siden 2017.

Portrett av Siv Hallgren
Siv Hallgren er ny direktør i Statens sivilrettsforvaltning. Foto: Gjenopptakelseskommisjonen

Hallgren har lang erfaring fra flere områder innen justissektoren. Hun var advokat og partner i advokatfirmaet Elden i ti år. Der jobbet hun både som forsvarer og bistandsadvokat. I tillegg har Hallgren erfaring fra ulike roller i politiet. Hun har også hatt en rekke verv, blant annet som medlem av Helsepersonellnemnda, Særdomstolsutvalget og Tilregnelighetsutvalget. Hallgren er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Hallgren etterfølger Anne Pauline Jensen, som går av med pensjon. Hun starter i stillingen når Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning er et ordinært forvaltningsorgan.

Statens sivilrettsforvaltning forvalter statlige velferdsordninger på tvers av sivil- og strafferetten, blant annet vergemål, voldserstatning, offentlig støtte til rettshjelp og erstatning i anledning straffeforfølgning. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. I tillegg ivaretar Statens sivilrettsforvaltning sekretariatsfunksjon for flere uavhengige nemnder og utvalg.