Sjøvold fratrer stillingen som sjef for PST

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Hans Sverre Sjøvold har i dag informert Justis- og beredskapsdepartementet om at han ønsker å fratre stillingen som sjef for PST.

- Tjenesten trenger en sjef som har sin fulle og hele oppmerksomhet rettet mot å løse et meget viktig samfunnsoppdrag og i så måte ha samfunnets tillit. Dette er viktigere enn noen gang i den sikkerhetssituasjonen vi nå befinner oss i. Det har de siste ukene vært mye negativ oppmerksomhet rettet mot min person. Hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømmet må gå først, sier Sjøvold.

Sjøvold fratrer stillingen med umiddelbar virkning. Roger Berg er fungerende PST-sjef frem til en ny sjef er på plass. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mener Sjøvold sin avgjørelse er klok. 

- Sjøvold har i dag bedt om å fratre sin stilling som PST-sjef. Jeg respekterer Sjøvold sin beslutning, og mener det er en klok avgjørelse, sier Mehl.

Mehl er tilgjengelig i vandrehallen på Stortinget fra 15.00 til 15.15.