Skal gjøre prøvesvar tilgjengelig digitalt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Med «Pasientens prøvesvar» vil helsepersonell få oversikt over laboratorie- og radiologisvar digitalt, uavhengig av hvor prøvene er tatt eller bestilt. På sikt skal løsningen også bidra til at innbyggere får enklere tilgang til egne prøvesvar. Utprøvingen for helsepersonell starter 24.oktober.

Det er to fastlegekontor og laboratoriet Fürst som først skal i gang med den tekniske utprøvingen. Prøvesvar fra laboratorieundersøkelser og radiologiske undersøkelser skal bli tilgjengelig i kjernejournal, og dermed lettere tilgjengelig for både helsepersonell og innbyggere.

Raskere diagnostisering

– «Pasientens prøvesvar» kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene. Vår felles helsetjeneste er avhengig av en solid digital infrastruktur. Vi jobber for at nye løsninger raskt tas i bruk og at pasienter og brukere opplever tjenesten som tilgjengelig og oppdatert, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det sendes i overkant av to millioner prøvesvarrapporter hver måned, fra over 2000 individuelle avsendere. I dag må helsepersonell som trenger innsyn i laboratorie- og radiologisvar, ofte etterspørre informasjonen hos andre sykehus eller laboratorier via telefon, brev eller faks der opplysningene er lagret for å få tilgang til disse.

Det tar tid å hente inn opplysningene enkeltvis, og helsepersonell får ikke en samlet oversikt med det samme. I mange tilfeller vet ikke helsepersonell hvor prøvesvarene er lagret, noe som kan medføre at blodprøver eller røntgenbilder må tas på nytt.

Regjeringen vil jobbe frem digitale løsninger som sørger for en helhetlig samhandling mellom helsepersonell, samt styrker pasienter og innbyggeres mulighet til å ta aktivt del i eget behandlingsopplegg.

Enklere å ta beslutninger

– Ved å få tilgang til prøvesvarene i kjernejournal vil det bli enklere for helsepersonell å ta beslutninger om videre behandling. Dersom en undersøkelse nylig er utført et annet sted, vil helsepersonell kunne benytte kjernejournal, i stedet for å bestille ny undersøkelse.

Dette vil være ressursbesparende og man unngår overflødige undersøkelser. Pasientens prøvesvar vil også på sikt, kunne bidra til at innbyggerne får enklere tilgang til egne prøvesvar, sier Kjerkol.  

Tilgang til kjernejournalopplysninger er teknisk begrenset, og alle oppslag logges og kontrolleres. Pasienter har også mulighet til å reservere seg mot oppføring i «Pasientens prøvesvar» eller mot utlevering av svarrapporter til helsepersonell. På den måten blir personvernet ivaretatt.