Skal undersøke omfang av utsatthet for økonomisk kriminalitet

En undersøkelse for å kartlegge utsatthet for økonomisk kriminalitet blir nå sendt til et representativt utvalg norske virksomheter og alle norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres for at virksomheter og kommuner kan fortelle hva de faktisk blir utsatt for, og hva de mener er potensielle farer. – Undersøkelsen gir viktig kunnskap om mørketall, og vi oppfordrer alle som får undersøkelsen, også de som ikke har vært utsatt, til å svare.

Det sier statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, John-Erik Vika (Sp).

Kunnskap om utsatthet og risiko for økonomisk kriminalitet er viktig for myndigheter, politikere, forskere og den norske offentligheten. Mange lovbrudd blir ikke anmeldt, og Nasjonal omfangsundersøkelse om utsatthet for økonomisk kriminalitet viser den reelle utsattheten for lovbrudd samtidig som den gir et godt bilde av hvordan virksomheter oppfatter egen trygghet og sikkerhet.

Undersøkelsen vil gi oppdatert informasjon om næringslivets og offentlig sektors utsatthet for blant annet bedrageri, løsepengeangrep, korrupsjon og ulovlig samarbeid. Et viktig spørsmål er hva som blir anmeldt, slik at man kan få informasjon om mørketall (uregistrert kriminalitet) og oppfatninger om politiets kompetanse og kapasitet.

Undersøkelsen skal gjennomføres årlig og er den andre i rekken. Sammen med den årlige undersøkelsen om befolkningens utsatthet i Nasjonal trygghetsundersøkelse vil dette gi departementet svært viktig informasjon om mørketall og dermed det reelle omfanget av ulike typer kriminalitet.

- Vi trenger kunnskap om mørketall og hvor store tap virksomhetene og kommunene blir påført som følge av lovbruddene undersøkelsen dekker. Vi ønsker også å få innsikt i hvordan virksomhetene selv vurderer risikoen for å bli utsatt for økonomisk kriminalitet, sier Vika.

For at undersøkelsen skal gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for regjeringens arbeid på justisfeltet, er det viktig at så mange som mulig av de som får tilsendt undersøkelsen, også de som ikke har vært utsatt, svarer på den.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Samfunnsøkonomisk analyse AS (prosjektleder) og KPMG. Prosjektet er bestilt og finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Abelia, Finans Norge, NHO og Virke oppfordrer sine medlemmer til å bidra.

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til prosjektleder Marthe Norberg-Schulz i Samfunnsøkonomisk analyse AS på epost: marthe.norberg-schulz@samfunnsokonomisk-analyse.no