Skal vinne den grønne omstillingen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nedgangstider i oljenæringen, eldrebølgen, stigende arbeidsledighet, økende global konkurranse og en sterk global klimaavtale øker behovet for å omstille Norge. Regjeringen retter oppmerksomheten på mulighetene gjennom tre konferanser om grønn omstilling.

Fire statsråder fronter Regjeringens tre konferanser om grønn omstilling

Fiskeriminister Per Sandberg  (fra venstre), klima- og miljøminister Vidar Helgesen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fronter Regjeringens tre konferanser om grønn omstilling. Foto: Reidar Evensen, Klima- og miljødepartementet.

Konferansene skal bidra til nytenkning om de endringene det norske samfunnet skal gjennom de nærmeste tiårene. Statsminister Erna Solberg åpner alle de tre konferansene om grønn omstilling 21. april. 10. mai og 7. september.

Grønne arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter

– Norge klarte å bli en vinner i utbyggingen av vannkraften. Vi ble en vinner i internasjonal skipsfart og i olje og gass. Nå må vi finne vinneroppskriften for å skape grønne arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter i Norge, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regjeringen har valgt områder der vi kan ha store konkurransefortrinn. Temaene for konferansene er framtidens transportløsninger, framtidens digitale hverdag og framtidig utnyttelse av havets ressurser.

 

Trenger de beste ideene

På konferansen om framtidens transportløsninger i Oslo 21. april foredrar blant annet USAs transportminister Anthony R. Foxx og Tesla-gründer Elon Musk.

– Norges transportsystem skal være sikkert, fremme verdiskaping og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Norge skal bli en vinner i den grønne omstillingen, og da trenger vi de beste ideene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Øke konkurransekraften med IKT

På konferansen i Oslo 10. mai vil IBMs Martin Jetter og Dow Jones' John O'Donovan og flere internasjonale og nasjonale eksperter drøfte muligheter digitaliseringen skaper.

– Smart bruk av IKT gir innovasjon og konkurransekraft i næringslivet, bedre tjenester og enklere hverdag for innbyggerne og et grønnere samfunn for oss alle. Regjeringen arbeider med å lage riktige rammebetingelser for digitalisering, og konferansen skal inspirere til omstilling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utnytte havets ressurser

Konferansen 7. september skal inspirere til å utnytte det store potensialet som ligger i havet og langs kysten enda bedre. Det gjelder sjømat, men også uutforskede og uutnyttede ressurser til nytte for medisinsk utvikling og annen verdiskaping.

– Vi må ta i bruk havets ressurser på en riktig måte. Vi må se på de enorme ressursene som skal hjelpe oss med å øke matproduksjon opptil 60 prosent fram mot 2050, når vi blir ni milliarder mennesker på jorda. Vi har alle muligheter med store havområder, en lang kyst, kompetente fagfolk og en internasjonalt anerkjent fiskeri- og havbruksforvaltning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Konferansene strømmes direkte

Konferansene 21. april, 10. mai og i august strømmes på nett-tv for alle på www.regjeringen.no/gronnomstilling

Her legges snart også programmene