Ski er Årets trafikksikkerhetskommune 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Ski er utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2016. Kommunen står i en særstilling når det gjelder kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Blant annet ble kommunen allerede i 2002 godkjent som "Trygt lokalsamfunn", og tidligere i år ble de godkjent som "Trafikksikker kommune". Dette viser at Ski gjennom en årrekke har arbeidet systematisk og målrettet for økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne torsdag 30. juni overrekke prisen "Årets trafikksikkerhetskommune 2016" til Ski kommune og ordfører Tuva Moflag.

Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris ”Årets trafikksikkerhetskommune” deles ut for femte året på rad. Prisen er på en million kroner, og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Ved å hedre kommuner som har utmerket seg, ønsker vi å løfte fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats, sier samferdselsministeren.

Begrunnelse for valg av Ski kommune
Ski kommune har over mange år drevet et systematisk og godt forankret trafikksikkerhetsarbeid. Kommunen har integrert det ulykkesforebyggende arbeidet som en naturlig del av folkehelsearbeidet. Videre har kommunen har et eget trafikksikkerhetsutvalg, og trafikksikkerhet er godt forankret i hele kommunens ledelse og på tvers av etatene. Ski er av Trygg Trafikk godkjent som en "Trafikksikker kommune", og er sertifisert som "Trygt lokalsamfunn" gjennom Skadeforebyggende forum. Dette viser at de prioriterer trafikksikkerhet høyt. De har pågående byutviklingsprosjekt som gjennom infrastruktur skal fremme gåing og sykling. Kommunens trafikksikkerhetsplan gjenspeiler aktivitetene i alle enheter i og med at den legger vekt på systematisk opplæring og holdningsskapende arbeid. Den har tydelige oppfølgingspunkter og ansvarsfordeling.

Juryens vurderingskriterier
Statens vegvesen administrerer søknadsprosessen og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen 10 forslag til kandidater.

Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier:

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skolevegene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

Tidligere vinnere
Nøtterøy kommune vant prisen i 2012, kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013, i 2014 gikk prisen til Bodø kommune, og i 2015 gikk prisen til Alta kommune.