Skjøiten bru i Hemsedal offisielt åpnet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Onsdag 29. juni var det åpningsmarkering for nye Skjøiten bru. – Trygge, gode veier er viktigere enn noen gang med de ulykkestallene vi ser i trafikken om dagen. Derfor er det gledelig at Skjøiten bru kan åpne før den planlagte tiden, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nye Skjøiten bru er en 90 meter lang betongbru som skrår over elva Hemselia i nesten rett linje med veien. I prosjektet ligger det også 1,5 km utbedret vei fra Venåsbakken til avkjørsel til Lio.

– Dette vil trafikantene merke godt. Et ulykkespunkt er fjernet, og framkommeglighetene vil bli mye bedre, til glede for både folk og næringsliv som bruker veien, sier Nygård.

Høyt prioritert posjekt
Skjøiten bru, som ligger ved riksvei 52 i Hemsedal, var det høyest prioriterte prosjektet blant de 10 ulike prioriterte tiltakene på riksvei 52 i Nasjonal transportplan 2022-2033.

– Brua var planlagt å stå ferdig 5. juli, men på grunn av raskt og effektivt arbeid fra både Statens vegvesen og entreprenør Hæhre er den allerede klar til bruk, sier samferdselsministeren.

Det har blitt tatt hensyn til både naturen og miljøet i anleggstiden.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Johan Vasara (Ap) stod for den offisielle åpningen onsdag 29. juni 2022.