Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Terje Lien Aasland (A) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Terje Lien Aasland (A) på Stortinget.

Spørsmålet lyder:
Stortinget vedtok i vårsesjonen 2013 endringer i odelsloven, samtidig som hjemmelen for å søke om odelsfrigjøring ble fjernet. Hvordan planlegges endringene gjennomført i lovverket, og hvilke overgangsordninger vil det bli lagt opp til ifm pågående saker om delingsprosesser etter jordloven, der odelsfrigjøring kan være aktuelt?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen