Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om nedslakting av rein frå representant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) på Stortinget.

Knag Fylkesnes har følgande spørsmål:

På svært problematisk grunnlag har regjeringen besluttet omfattende nedslakting av rein. Ser minsteren at grunnlaget for inngrepet utfordrer reglene i EMK og målene i Grunnloven, og hva gjør regjeringen for å hindre at nedslaktingen fører til svekkelse av reindriften som kulturbærende næring?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen