Slik påvirkes Finansdepartementet av streiken

Streiken blant Akademikerne og Unio i staten innebærer per i dag at 120 medarbeidere i Finansdepartementet streiker. Dette påvirker flere av departementets oppgaver.

Oppgaver som påvirkes av streik gjelder blant annet revidert budsjett for 2024. Regjeringens forslag til revidert budsjett er overlevert til Stortinget og ligger nå til behandling der, men streiken reduserer departementets kapasitet til å besvare budsjettspørsmål fra Stortinget.  

Ved en langvarig streik vil arbeidet med budsjettet for 2025 kunne påvirkes, i hovedsak ved at arbeidet forsinkes. 

Finansdepartementet har tidligere varslet at Perspektivmeldingen vil bli lagt frem for Stortinget i juni 2024. Streiken gir forsinkelser i sluttføringen av arbeidet med meldingen. Den vil dermed ikke bli lagt fram i juni.