Slik skal Norge bli en grønn industrigigant

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Gjennom et grønt industriløft skal Norge skape jobber, øke eksporten og bidra til å kutte klimagassutslipp. I dag starter regjeringen arbeidet med et veikart for å realisere store prosjekter innenfor hydrogen, havvind, CO2-håndtering, batterier, skog- og trenæring, og andre grønne prosjekter i fastlandsindustrien.

Næringsminister Jan Christian Vestre, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Langkaia i Oslo
Statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen starter arbeidet med et veikart for et grønt industriløft i Norge. Her sammen med næringsminister Jan Christian Vestre (t.v.) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (t.v.). Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet

– Vi skal skape lønnsomme og attraktive jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, styrke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp. Norge har store muligheter for å skape verdier i årene fremover. Vi har en sterk industri som står seg godt i konkurransen med andre land. Regjeringens mål er at Norge skal være en grønn industriell drivkraft også i fremtiden, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Verdens beste utgangspunkt for grønn industri

– Vi må tenke stort, vi må komme i gang raskt og vi må gjøre det som er mest effektivt. Vi har verdens beste fagarbeidere, ingeniører og leverandørindustri. Med den kompetansen og tilgang til ren kraft har vi store muligheter til å bli en grønn industrigigant. Nå legger vi løpet for hvordan staten i tett samarbeid med næringslivet skal få fart på nye, grønne industriprosjekter. Det handler om å gå fra ord til handling, og legge en offensiv, nasjonal plan, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Statsministeren har gitt næringsministeren jobben med å lede arbeidet. Et veikart med konkrete mål for å styrke grønn industri vil kreve samarbeid på tvers av en rekke departementer og fra partene i arbeidslivet, industrien, akademia og virkemiddelapparatet.

Øke investeringstakten i fastlandsøkonomien

– Norge har en stolt industrihistorie og er svært godt posisjonert for å bygge ny og grønn industri på skuldrene av allerede eksisterende industri og flinke arbeidsfolk. Staten er klar til å bruke hele verktøykassen for å bidra til nye arbeidsplasser i hele landet, bygd på norske ressurser. Det er et mål å øke investeringene i fastlandsindustrien, og vi ønsker å gjøre det i et enda større tempo. Denne planen vil bidra til å gjøre Norge til et mer attraktivt land å investere i, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

I arbeidet med veikartet skal vi se ulike virkemidler, rammevilkår og politikkområder i sammenheng. Målet er å få mobilisert mest mulig privat kapital til et grønt industriløft.

Regjeringen tar sikte på å legge frem veikartet i løpet av våren 2022.

 

Om arbeidet med grønt industriløft

Næringsministeren får et overordnet ansvar i regjeringen for arbeidet med veikartet. Regjeringen tar sikte på å legge frem veikartet i løpet av våren 2022.

Rammevilkår og virkemidler for et grønt industriløft ligger i dag spredt i ulike departementer. Derfor etableres det nå gode samarbeidsstrukturer på tvers av berørte departementer, under ledelse av Nærings- og fiskeridepartementet.

En serie med temamøter om grønt industriløft under ledelse av statsministeren, med deltakelse fra blant andre næringslivsaktører og forskningssektoren vil være en del av arbeidet.

Nærings- og fiskeridepartementet vil også etablere arbeidsgrupper som sikrer god involvering av partene i arbeidslivet, industrien, akademia og virkemiddelapparatet. Formålet med slike arbeidsgrupper er særlig å identifisere og belyse problemstillinger, erfaringer, temaer og tiltak, og utarbeide et faglig "industrinært" grunnlag for regjeringens arbeid.